Konkursai

KS-99, 2017 m. gruodžio 11 d.2017 m. gruodžio 11 d.

Konkursas transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti standartinės raiškos formatu per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą 24 televizijos kanalu Trakuose ir 24 televizijos kanalu Papliauškų k., Elektrėnų sav., suteikiančiai teisę naudotis Česlovo Rulevičiaus siuntimo paslauga, gauti

KS-95, 2017 m. lapkričio 22 d.2017 m. lapkričio 22 d.

Konkursas transliavimo licencijai radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį, naudojant 88,2 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, suteikiančiai teisę įrengti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, gauti

KS-87, 2017 m. spalio 11 d.2017 m. spalio 11 d.

Konkursas transliavimo licencijai radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį, naudojant 88,8 MHz radijo dažnį Šiauliuose, suteikiančiai teisę įrengti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, gauti

KS-86, 2017 m. spalio 11 d.2017 m. spalio 11 d.

Konkursas transliavimo licencijai radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį, naudojant 88,3 MHz radijo dažnį Alytuje, suteikiančiai teisę įrengti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, gauti

KS-75, 2017 m. rugpjūčio 30 d.2017 m. rugpjūčio 31 d.

Konkursas retransliuojamo turinio licencijai televizijos programai retransliuoti standartinės raiškos formatu per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pimąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą suteikiančiai teisę naudotis AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teikiama siuntimo paslauga arba teisę naudoti savo turimus elektroninių ryšių tinklus, gauti