spausdinti

Teisės aktai

LR Visuomenės informavimo įstatymas

LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva

LR Elektroninių ryšių įstatymas

Europos konvencija dėl televizijos be sienų

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas

Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklės

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategija

Metinės įmokos už transliavimo ir retransliavimo licenciją dydžio nustatymo aprašas
Aprašo 20 p. pakeitimas (Kultūros ministro įsakymas 2015 m. kovo 26 d. Nr. ĮV-209)

LR Vyriausybės nutarimas ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas, kuriuo buvo patvirtinta valstybės rinkliava už transliavimo ir retransliavimo licencijos išdavimą, pakeitimą ir kitas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos suteikiamas paslaugas

Sprendimas dėl transliuotojų ir retransliuotojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos

Sprendimas dėl duomenų apie įmonės veiklą teikimo

Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašas

LR Vyriausybės nutarimas dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planas

Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašas

Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų registravimo tvarkos aprašas

Dėl Visuomenės informavimo įstatymo 2, 22, 24, 27, 271, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1048 nuostatų įgyvendinimo tvarkos

Radijo ir (ar) televizijos programų, atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašas

Rekomendacija viešosios informacijos rengėjams dėl informacijos apie savižudybes pateikimo

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planas
 


Informacija atnaujinta: 2015-04-20

<< Atgal