spausdinti

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

Televizijos programų paketų sudarymo taisyklės

Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašas

Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašas

Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

Europos konvencija dėl televizijos be sienų

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas

Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklės

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategija

Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planas

Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašas

Radijo ir (ar) televizijos programų, atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašas

Rekomendacija viešosios informacijos rengėjams dėl informacijos apie savižudybes pateikimo

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planas
 


Informacija atnaujinta: 2015-10-21

<< Atgal