Bus svarstomas atsakomybės taikymas televizijos programai „TVCI“