Nutarta skirti administracinę nuobaudą UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“