Radijo ir televizijos programų stebėsenos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimų 2016 m. balandžio – birželio mėn. rezultatai