Radijo ir televizijos programų stebėsenos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimų 2016 m. liepos–rugsėjo mėn. rezultatai