Radijo ir televizijos programų stebėsenos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimų 2016 m. spalio–gruodžio mėn. rezultatai