Sprendimai

Ieškoti sprendimų

KS-90, 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 11 d.

Dėl UAB „Cgates“ transliavimo licencijos televizijos programai transliuoti išdavimo

KS-89, 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 11 d.

Dėl UAB „Cgates“ licencijos Nr. LC-301(T301) sąlygų pakeitimo

KS-88, 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 19 d.

Dėl UAB „Transteleservis“ licencijos Nr. LC-418(T418) galiojimo panaikinimo

KS-87, 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 11 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 88,8 MHz radijo dažnį Šiauliuose, gauti paskelbimo

KS-86, 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 11 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 88,3 MHz radijo dažnį Alytuje, gauti paskelbimo

KS-85, 2017 m. rugsėjo 27 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 29 d.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ pakeitimo

KS-84, 2017 m. rugsėjo 27 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 27 d.

Dėl VšĮ „Marijos radijas“ licencijų Nr. LC-238(R238), Nr. LC-242(R242), Nr. LC-244(R244), Nr. LC-270(R270), Nr. LC-367(R367), Nr. LC-403(R403), Nr. LC-415(R415), Nr. LC-426(R426st), Nr. LC-458(R458), Nr. LC-459(R459), Nr. LC-461(R461), Nr. LC-462(R462), Nr. LC-463(R463), Nr. LC-464(R464), Nr. LC-466(R466), Nr. LC-467(R467), Nr. LC-482(R482) ir Nr. LC-498 sąlygų pakeitimo

KS-83, 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 2 d.

Dėl televizijos programos „TVCI“ laisvo priėmimo laikino sustabdymo

KS-82, 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Dėl reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

KS-81, 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 20 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. KS-98 „Dėl radijo ir (ar) televizijos programų, atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

KS-80, 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 20 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. KS-75 „Dėl konkurso retransliuojamo turinio licencijai televizijos programai retransliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti paskelbimą“ pakeitimo

KS-79, 2017 m. rugsėjo 13 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 13 d.

Dėl UAB „ZNAD WILII RADIJO STOTIS“ licencijos Nr. LC-70(R070) sąlygų pakeitimo

KS-78, 2017 m. rugsėjo 6 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 6 d.

Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo

KS-77, 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 96,8 MHz radijo dažnį Vilniuje, gauti nutraukimo

KS-76, 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 93,4 MHz radijo dažnį Joniškyje, gauti pripažinimo neįvykusiu

KS-75, 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl konkurso retransliuojamo turinio licencijai televizijos programai retransliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti paskelbimo

KS-74, 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl UAB „Šiaulių apskrities televizija“ licencijos Nr. LC-262(T262) sąlygų pakeitimo

KS-73, 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl sutikimo OÜ Polaris Invest perleisti UAB „Cgates“ ir UAB „Transteleservis“ kontrolę ir įgyti bendrą jų kontrolę OÜ Polaris Invest, OÜ Com Holding ir Silver Screen Holdings UAB

KS-72, 2017 m. rugpjūčio 21 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Dėl sutikimo perleisti UAB „Centro medija“ akcijas ir jas įsigyti UAB „Labas, Klaipėda“

KS-71, 2017 m. rugpjūčio 21 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą 24 televizijos kanalu Trakuose ir 24 televizijos kanalu Papliauškų k., Elektrėnų sav., gauti laimėtojo patvirtinimo ir licencijos išdavimo