BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

2018 m. II ketv. ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

Spausdinti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) per 2018 m. II ketvirtį (balandžio –birželio mėn.) atliko 8 ūkio subjektų planinius ir 12 ūkio subjektų neplaninius veiklos patikrinimus.

Planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

Atlikus ūkio subjektų planinius patikrinimus įvairiais teisės aktų reikalavimų laikymosi aspektais, buvo nustatyti tokie pažeidimai:

Patikrinimo tikslas Pažeidimai
Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) 35 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo paskelbtos informacijos saugojimui laikymosi 1
Dėl VIĮ 342 straipsnyje nustatyto reikalavimo teikti informaciją apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją ir veiklos reglamentavimo instituciją laikymosi 2
Dėl VIĮ 34 straipsnio 4 dalies reikalavimo retransliuotojams ir programų internete  platintojams teikti pirmenybę oficialioms Europos Sąjungos kalboms laikymosi 1
Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymosi 2
Dėl VIĮ 39–401 straipsniuose ir Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame LRTK 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. KS-58 (toliau – Aprašas), nustatytų reikalavimų reklamai, komerciniams audiovizualiniams pranešimams, prekių rodymui, pranešimams apie rėmimą laikymosi 2
Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose nustatytų įsipareigojimų laikymosi 4

Iš 8 tikrintų ūkio subjektų:

  • transliavimo veiklą vykdantys ūkio subjektai – 3
  • transliavimo ir retransliavimo veiklą vykdantys ūkio subjektai – 1;
  • retransliavimo veiklą vykdantys ūkio subjektai – 3;
  • transliavimo veiklą vykdantys ir užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas teikiantys ūkio subjektai – 1.

Atlikusi planinius patikrinimus LRTK raštu supažindino visus tikrintus ūkio subjektus su planinio patikrinimo rezultatais (pridedant planinio patikrinimo akto kopijas) ir įpareigojo juos per nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus bei apie tai informuoti LRTK.

Gavusi ir įvertinusi pateiktus ūkio subjektų paaiškinimus dėl padarytų teisės aktų pažeidimų, LRTK svarstė ar dar svarstys klausimus dėl  poveikio priemonių taikymo.

Ūkio subjektams, kurių veikloje nustatyti mažareikšmiai teisės aktų pažeidimai, buvo suteikta metodinė pagalba ir konsultacijos.

Siekiant patikrinti, ar ūkio subjektai ištaisė planinio patikrino metu nustatytus pažeidimus, ateityje bus atliekami neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai.

Neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir programų stebėsenos rezultatai

2018 m. II ketvirtį (balandžio-birželio mėn.) LRTK atliko 12 neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų bei 7 programų stebėseną:

Patikrinimo tikslas Tikrinta Pažeidimai
Dėl VIĮ 19 straipsnio 1-5 punktuose nustatytų reikalavimų draudžiamos informacijos skelbimui laikymosi 2 0
Dėl VIĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo pateikti pranešimą apie nelicencijuojamos veiklos pradžią laikymosi 1 0
Dėl VIĮ 34 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų ne lietuvių kalba transliuojamoms programoms laikymosi 1 0
Dėl VIĮ 34 straipsnio 3 dalyje nustatyto draudimo rodyti audiovizualinius kūrinius, išverstus iš neoficialios Europos Sąjungos kalbos į neoficialią Europos Sąjungos kalbą, laikymosi    
Dėl VIĮ 342 straipsnyje nustatyto reikalavimo teikti informaciją apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją ir veiklos reglamentavo instituciją laikymosi 1 1
Dėl VIĮ 35 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo paskelbtos informacijos saugojimui laikymosi 4 1
Dėl VIĮ 38 straipsnio 12 dalyje nustatyto reikalavimo  transliuojamos programos pavadinimo skelbimui laikymosi 2 1
Dėl VIĮ 39 straipsnyje ir Apraše nustatytų  reikalavimų reklamai, komerciniams audiovizualiniams pranešimams laikymosi 5 1
Dėl VIĮ 40, 401 straipsniuose ir Apraše nustatytų reikalavimų pranešimams apie rėmimą ir prekių rodymui laikymosi 5 4
Dėl VIĮ 403 straipsnyje nustatytų reikalavimų nepilnamečių apsaugai teikiant užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas laikymosi 2 1
Dėl VIĮ 404 straipsnyje nustatytų reikalavimų Europos kūrinių skatinimui teikiant užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas laikymosi 1 0
Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo  ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, laikymosi 5 2
Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymosi 9 3
Dėl Televizijos programų paketų sudarymo taisyklėse, patvirtintose LRTK 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. KS-171, nustatytų reikalavimų laikymosi 1 0
Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose ir LRT leidimuose nustatytų įsipareigojimų laikymosi 9 8

Neplaniniai patikrinimai ir programų stebėsena buvo atlikta LRTK gautų skundų pagrindu arba LRTK iniciatyva, siekiant nustatyti, ar pašalinti ankstesnių planinių patikrinimų metu nustatyti pažeidimai arba turint pagrįstų įtarimų apie galimus pažeidimus, neteisėtai vykdomą LRTK prižiūrimą veiklą ar programose skleidžiamą neskelbtiną informaciją.

2018 metų II ketvirtį LRTK gavo 9 pareiškėjų skundus/pareiškimus, kurie buvo išnagrinėti iš esmės, suteikta reikalinga informacija bei paaiškinimai, pareiškėjams atsakyta, apie pažeidimus informuoti ūkio subjektai ir įpareigoti ištaisyti pažeidimus arba jiems buvo taikyta administracinė atsakomybė.

LRTK, atsižvelgdama į tai, kad jos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūra, be kita ko, apima ne tik sankcijų taikymą, bet ir metodinės pagalbos, konsultacijų ir išaiškinimų teikimą, įvertinusi aukščiau nurodytų nustatytų pažeidimų mastą ir poveikį, aktyviai bendradarbiavo su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos dalyviais, teikė jiems metodinę pagalbą ir ėmėsi kitų prevencinių priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti.  

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22
Į viršų