BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

2018 m. IV ketvirčio ūkio subjektų veiklos patikrinimo rezultatai

Spausdinti

ietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau  –  LRTK) per 2018 m. IV ketvirtį (spalio – gruodžio mėn.) atliko 7 ūkio subjektų planinius veiklos patikrinimus.

Planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

Atlikus ūkio subjektų planinius patikrinimus įvairiais teisės aktų reikalavimų laikymosi aspektais, buvo nustatyti tokie pažeidimai:

Patikrinimo tikslas Pažeidimai
Dėl Visuomenės informavimo įstatyme (toliau – VIĮ) 342 straipsnyje ir LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime  Nr. KS-117 nustatyto reikalavimo teikti informaciją apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją ir veiklos reglamentavo instituciją laikymosi 3
Dėl VIĮ 34 straipsnio 4 dalies reikalavimo retransliuotojams ir programų internete  platintojams teikti pirmenybę oficialioms Europos Sąjungos kalboms laikymosi 1
Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymosi 4
Dėl VIĮ 38 straipsnio 12 dalyje nustatyto reikalavimo  transliuojamos programos pavadinimo skelbimui laikymosi 1
Dėl VIĮ 39 straipsnyje ir Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame LRTK 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. KS-58, (toliau – Aprašas) nustatytų reikalavimų  reklamai, komerciniams audiovizualiniams pranešimams laikymosi 5
Dėl VIĮ 403 straipsnyje nustatytų reikalavimų nepilnamečių apsaugai teikiant užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas laikymosi 1
Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121 (toliau – Aprašas dėl viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos), nustatytų reikalavimų laikymosi 2
Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose nustatytų įsipareigojimų laikymosi 3

Iš 7 tikrintų ūkio subjektų:

  • transliavimo veiklą vykdantys subjektai – 4;
  • retransliavimo veiklą vykdantys subjektai – 2;
  • užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas teikiantys subjektai – 1.

Neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir programų stebėsenos rezultatai

LRTK 2018 m. IV ketvirtį (spalio–gruodžio mėn.) atliko 17 neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų bei 10 programų stebėseną: 

Patikrinimo tikslas Tikrinta Pažeidimai
Dėl VIĮ 19 straipsnio 1-5 punktuose nustatytų reikalavimų draudžiamos informacijos skelbimui laikymosi 2 1
Dėl VIĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo pranešti LRTK apie nelicencijuojamos veiklos vykdymą laikymosi 9 9
Dėl VIĮ 34 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų programoms, transliuojamoms ne lietuvių kalba, laikymosi 1 0
Dėl VIĮ 34 straipsnio 4 dalies reikalavimo retransliuotojams ir programų internete platintojams teikti pirmenybę oficialioms Europos Sąjungos kalboms laikymosi 2 1
Dėl VIĮ 342 straipsnyje ir LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime  Nr. KS-117 nustatyto reikalavimo teikti informaciją apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją ir veiklos reglamentavo instituciją laikymosi 3 1
Dėl VIĮ 35 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo paskelbtos informacijos saugojimui laikymosi 1 0
Dėl VIĮ 39 straipsnyje ir Apraše nustatytų  reikalavimų reklamai, komerciniams audiovizualiniams pranešimams laikymosi 4 4
Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme  ir Apraše dėl viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos nustatytų reikalavimų  laikymosi 6 5
Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymosi 2 1
Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose ir LRT leidimuose nustatytų įsipareigojimų laikymosi 6 5
  • Neplaniniai patikrinimai ir programų stebėsena buvo atlikta LRTK gautų skundų pagrindu arba LRTK iniciatyva, siekiant nustatyti, ar pašalinti ankstesnių planinių patikrinimų metu nustatyti pažeidimai arba turint pagrįstų įtarimų apie galimus pažeidimus, neteisėtai vykdomą LRTK prižiūrimą veiklą ar programose skleidžiamą neskelbtiną informaciją.
  • 2018 metų IV ketvirtį LRTK gavo 10 pareiškėjų skundų/pareiškimų, kurie buvo išnagrinėti iš esmės, suteikta reikalinga informacija bei paaiškinimai, pareiškėjams atsakyta, apie pažeidimus informuoti ūkio subjektai ir įpareigoti ištaisyti pažeidimus arba jiems buvo taikyta administracinė atsakomybė.
Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22
Į viršų