Kokius mokesčius turi mokėti radijo, televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai?

Kokius mokesčius turi mokėti radijo, televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai?