Lietuvos radijo ir televizijos komisija ieško TEISININKO (-ĖS)