BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Ūkio subjekto, vykdančio radijo programos transliavimo veiklą, planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. KS-37

 • I. BENDRA INFORMACIJA
  • Skyriaus pakeitimai:

   Nr. KS-32, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-04988

 • II. KONTROLINIAI KLAUSIMAI
  • Ar laikomasi draudimo radijo programose skelbti informaciją, kurioje:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 3. Ar laikomasi draudimo skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią informaciją, susijusią su asmens duomenimis:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 8. Reklama nedaro neigiamo poveikio nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi ir atitinka šiuos reikalavimus:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 10. Ar remiamos radijo programos ir (ar) atskiros programos atitinka šiuos reikalavimus:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 11. Ar laikomasi draudimo rėmėjo pristatyme skelbti šią reklaminę informaciją apie rėmėjo prekes ir (ar) paslaugas:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • *Taikoma tik turintiems transliavimo licenciją radijo programai transliuoti.
   Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
Į viršų