BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Ūkio subjekto, vykdančio televizijos programos transliavimo veiklą, planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. KS-37

 • I. BENDRA INFORMACIJA
 • II. KONTROLINIAI KLAUSIMAI
  • 1. Ar laikomasi draudimo televizijos programose skelbti informaciją, kurioje:

  • Pastabos:
   Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 5. Programos, kuriose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, yra pažymėtos atitinkamais indeksais ir transliuojamos atitinkamu laiku:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 6. Ar laikomasi draudimo skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui darančią informaciją, susijusią su asmens duomenimis:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • *Reikalavimas netaikomas vietinėms televizijos programoms.
   Pastaba:
  • Pastaba:
  • 11. Ar komerciniai audiovizualiniai pranešimai nedaro neigiamo poveikio nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi ir atitinka šiuos reikalavimus:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 14 kl. * Netaikoma kai televizijos reklama ir (ar) teleparduotuvė yra ilgesnė nei 40 sekundžių arba įterpiant televizijos reklamą ir (ar) teleparduotuvę sporto ir (ar) kitų renginių, kuriuose daromos natūralios pertraukos, transliavimo metu, tačiau tik per minėtų renginių natūralias pertraukas.

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 16 kl. *Jeigu vaikams skirta programa yra sudaryta iš daugiau nei vieno audiovizualinio kūrinio, televizijos reklama ir (ar) teleparduotuvė į šiuos audiovizualinius kūrinius gali būti įterpiami vieną kartą per kiekvieną ne trumpesnį kaip 30 minučių laikotarpį ir tik tuomet, jei jų trukmė yra ilgesnė kaip 30 minučių.

  • 17. Ar remiamos programos atitinka šiuos reikalavimus:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 18. Ar laikomasi draudimo rėmėjo pristatyme skelbti šią reklaminę informaciją apie rėmėjo prekes ir (ar) paslaugas:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • 21. Ar programos, į kurias įtrauktas prekių rodymas, atitinka šiuos reikalavimus:

  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • Pastaba:
  • *Jeigu televizijos programos trukmė yra trumpesnė kaip viena valanda, tokios televizijos programos pavadinimas skelbiamas jos pabaigoje.
   Pastaba:
  • Pastaba:
  • *Taikoma tik turintiems transliavimo licenciją televizijos programai transliuoti.
   Pastaba:
  • Pastaba:
  • Skyriaus pakeitimai:

   Nr. KS-32, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-04988

Į viršų