BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

2018 m. III ketv. ūkio subjektų veiklos patikrinimo rezultatai

Spausdinti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) per 2018 m. III ketvirtį (liepos – rugsėjo mėn.) atliko 8 ūkio subjektų planinius ir 9 ūkio subjektų neplaninius veiklos patikrinimus.

Planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

Atlikus ūkio subjektų planinius patikrinimus įvairiais teisės aktų reikalavimų laikymosi aspektais, buvo nustatyti tokie pažeidimai:

Patikrinimo tikslas Pažeidimai
Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo pranešti LRTK apie nelicencijuojamos veiklos vykdymą laikymosi 3
Dėl VIĮ 35 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo paskelbtos informacijos saugojimui laikymosi  
Dėl VIĮ 342 straipsnyje nustatyto reikalavimo teikti informaciją apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją ir veiklos reglamentavimo instituciją laikymosi 4
Dėl VIĮ 34 straipsnio 4 d. reikalavimo retransliuotojams ir programų internete  platintojams teikti pirmenybę oficialioms Europos Sąjungos kalboms laikymosi 1
Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymosi 6
Dėl VIĮ 38 straipsnio 12 dalyje nustatyto reikalavimo  transliuojamos programos pavadinimo skelbimui laikymosi 1
Dėl VIĮ 39 straipsnyje ir Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame LRTK 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. KS-58 (toliau – Aprašas), nustatytų reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams laikymosi 3
Dėl VIĮ 40, 401 straipsniuose ir Apraše nustatytų reikalavimų pranešimams apie rėmimą ir prekių rodymui laikymosi 5
Dėl VIĮ 403 straipsnyje nustatytų reikalavimų nepilnamečių apsaugai teikiant užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas laikymosi 1
Dėl VIĮ 404 straipsnyje nustatytų reikalavimų Europos kūrinių skatinimui teikiant užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas laikymosi  
Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo laikymosi ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, laikymosi 3
Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose nustatytų įsipareigojimų laikymosi 7

Iš 8 tikrintų ūkio subjektų:

  • transliavimo veiklą vykdantys ūkio subjektai – 4;
  • transliavimo ir retransliavimo veiklą vykdantys ūkio subjektai – 1;
  • retransliavimo veiklą vykdantys ūkio subjektai – 1;
  • transliavimo veiklą vykdantys ir užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas teikiantys ūkio subjektai – 2.

Neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir programų stebėsenos rezultatai

LRTK 2018 m. per III ketvirtį (liepos–rugsėjo mėn.) atliko 9 neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus bei 8 programų stebėseną:

Patikrinimo tikslas Tikrinta Pažeidimai
Dėl VIĮ 19 straipsnio 1-5 punktuose nustatytų reikalavimų draudžiamos informacijos skelbimui laikymosi 6 1
Dėl VIĮ 342 straipsnyje nustatyto reikalavimo teikti informaciją apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją ir veiklos reglamentavo instituciją laikymosi 1 0
Dėl VIĮ 35 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo paskelbtos informacijos saugojimui laikymosi 3 0
Dėl VIĮ 39 straipsnyje ir Apraše nustatytų  reikalavimų reklamai, komerciniams audiovizualiniams pranešimams laikymosi 6 2
Dėl VIĮ 40, 401 straipsniuose ir Apraše nustatytų reikalavimų pranešimams apie rėmimą ir prekių rodymui laikymosi 3 0
Dėl VIĮ 403 straipsnyje nustatytų reikalavimų nepilnamečių apsaugai teikiant užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas laikymosi 1 1
Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo  ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121 (toliau – Aprašas dėl viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos), laikymosi 4 4
Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymosi 4 1
Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose ir LRT leidimuose nustatytų įsipareigojimų laikymosi 5 1

Neplaniniai patikrinimai ir programų stebėsena buvo atlikta LRTK gautų skundų pagrindu arba LRTK iniciatyva, siekiant nustatyti, ar pašalinti ankstesnių planinių patikrinimų metu nustatyti pažeidimai arba turint pagrįstų įtarimų apie galimus pažeidimus, neteisėtai vykdomą LRTK prižiūrimą veiklą ar programose skleidžiamą neskelbtiną informaciją.

2018 metų III ketvirtį LRTK gavo 10 pareiškėjų skundų/pareiškimų, kurie buvo išnagrinėti iš esmės, suteikta reikalinga informacija bei paaiškinimai, pareiškėjams atsakyta, apie pažeidimus informuoti ūkio subjektai ir įpareigoti ištaisyti pažeidimus arba jiems buvo taikyta ar numatyta taikyti administracinė atsakomybė. Daugiausiai skundų gauta dėl galimų Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo ir Aprašo dėl viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos reikalavimų pažeidimų.

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22
Į viršų