BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

 1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
 2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
 3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
 4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
 5. įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
 6. skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos uždaviniai sprendžiami taikant korupcijos prevencijos priemones.

Korupcijos prevencijos priemonės:

 1. korupcijos rizikos analizė;
 2. kovos su korupcija programos;
 3. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
 4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
 5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
 6. visuomenės švietimas ir informavimas;
 7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
 8. įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-06
Į viršų