BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Licencijuojamos veiklos reguliavimas

Spausdinti

Lietuvos Respublikoje licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo veikla ir (ar) retransliavimo veikla naudojant Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (toliau – Planas) numatytus radijo dažnius (kanalus).

Licencijuojama ši radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veikla:

 1. radijo programų transliavimas per antžeminę radijo stotį ar tokių stočių tinklą;
 2. televizijos programų transliavimas per antžeminę televizijos stotį ar tokių stočių tinklą;
 3. televizijos programų transliavimas kabelinės televizijos tinklais;
 4. televizijos programų transliavimas MDTV tinklais;
 5. televizijos programų transliavimas elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, išskyrus televizijos programų transliavimą per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius) ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformas;
 6. televizijos programų transliavimas per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus).

Lietuvos Respublikoje verstis licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo veikla ir (ar) retransliavimo veikla naudojant Plane numatytus radijo dažnius (kanalus) leidžiama tik  Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymoTransliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka gavus transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją.

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos tik Lietuvos Respublikoje ir Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims, jeigu nėra Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatytų aplinkybių, kurioms esant LRTK privalo atsisakyti išduoti transliavimo licenciją.

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos neterminuotam laikui. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijų sąlygos yra viešos.

Transliavimo licencijas ir retransliuojamo turinio licencijas Visuomenės informavimo įstatymo, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka išduoda LRTK.

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai transliavimo licencijos išduodamos be konkurso:

 • mokslo ir studijų institucijoms arba švietimo įstaigoms – šviečiamosioms ir kultūrinėms radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti iki 20 W galios antžeminėmis radijo ir (ar) televizijos stotimis;
 • televizijos programoms transliuoti kabelinės televizijos tinklais;
 • televizijos programoms transliuoti elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas;
 • televizijos programoms transliuoti per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus);
 • kitais atvejais, kai tai numatyta Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (Planas).

Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašo 3.151 punkte nustatyta tokia valstybės rinkliava:

 • už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą konkurso būdu – 521 euras;
 • už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą be konkurso – 144 eurai;
 • už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos pakeitimą, patikslinimą – 28 eurai.

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Įmokos kodas 5710 (už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą).

Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, gaunantys pajamų iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos, privalo mokėti 0,8 procento dydžio įmokas LRTK veiklai finansuoti nuo pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis. Šios įmokos mokamos į LRTK, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą Nr. LT32 7044 0600 0798 2622.

Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai privalo mokėti metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą (toliau – Metinė įmoka) Visuomenės informavimo etikos asociacijos veiklai finansuoti. Metinės įmokos dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarką nustato Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas.

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-08
Į viršų