BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

LRTK siekia mažinti administracinę naštą verslui

Spausdinti
lrtk logo 855x345.jpg

Siekdama sumažinti administracinę naštą, tenkančią reguliuojamiems ūkio subjektams, Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) įgyvendino Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijas, skirtas šiam tikslui pasiekti.

Atsižvelgusi į minėtas rekomendacijas, per paskutinius penkis 2021 m. mėnesius LRTK pakeitė net penkis savo priimtus sprendimus, susijusius su reguliuojamų ūkio subjektų veikla.

Pagrindinis LRTK sprendimo „Dėl ūkio subjektų veiklos  planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimų tikslas – patikslinti kai kuriuos klausimus, kad jie būtų aiškesni ūkio subjektams, prie jų nurodyti atitinkamus teisės aktus, jų straipsnius, dalis ar punktus, siekiant ūkio subjektui sudaryti galimybę lengviau įvertinti nustatytą reikalavimą, kokiame teisės akte tas reikalavimas yra įtvirtintas ir kaip apibrėžtas.

Pakeistu LRTK sprendimu „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, įtvirtinta, jog nustačius teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, kuris šių taisyklių nustatyta tvarka gali būti laikomas mažareikšmiu pažeidimu ar mažai pavojinga administracinio nusižengimo požymių turinčia veika, ūkio subjektui pateikiamas rašytinis nurodymas jį pašalinti ir tam nustatomas nuo 5 iki 10 darbo dienų terminas. 

Pakeistas LRTK sprendimas „Dėl asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, įtvirtina nuostatą, kad LRTK viešąsias konsultacijas gali teikti ir savo interneto svetainėje paskelbiant gaires, rekomendacijas ar nuomones asmenims aktualiais klausimais. Be to, viešosios konsultacijos parengiamos apibendrinus asmenų dažniausiai užduodamus klausimus, pateiktus raštu ir žodžiu, taip pat LRTK iniciatyva, jei atitinkamas klausimas yra aktualus ūkio subjektams, visuomenei ar jos grupei.

LRTK pakeistu sprendimu „Dėl transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo supaprastintos sąlygos transliavimo licencijos turėtojui, jei jis nori pakeisti licencijos sąlygas.

LRTK sprendimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimų tikslas – ūkio subjekto veiklos riziką vertinti atsižvelgiant į potencialios žalos mastą bei ūkio subjekto veiklos teritoriją -  ar paskelbta informacija yra draudžiama skelbti, ar ūkio subjekto veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją, ar vykdoma internete ir t.t.

Šiuo metu LRTK vykdo 108 ūkio subjektų, besiverčiančių licencijuojama ir nelicencijuojama veikla, priežiūrą. Tikėtina, kad minėti pakeitimai leis ūkio subjektams sutaupyti laiko bei lėšų, o patikslinti ir supaprastinti reikalavimai leis efektyviau reaguoti į galimai padarytas klaidas, sustiprins grįžtamąjį ryšį.

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-26
Į viršų