Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Dėl Informacijos apie Lietuvos radijo ir televizijos komisiją ir Visuomenės informavimo etikos komisiją skelbimo tvarkos projekto paskelbimo viešosioms konsultacijoms

Spausdinti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) parengė ir viešosioms konsultacijoms teikia LRTK sprendimo „Dėl informacijos apie Lietuvos radijo ir televizijos komisiją ir Visuomenės informavimo etikos komisiją skelbimo tvarkos patvirtinimo“ projektą (toliau – projektas).

Projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 (toliau – įstatymas) redakciją, kuria įgyvendinamos 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) nuostatos.

Naujos įstatymo redakcijos 22 straipsnio 11 dalies 11 punkte numatyta, kad viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai privalo savo valdomoje visuomenės informavimo priemonėje ar savo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir Komisiją, į kurias galima kreiptis dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimų, taip pat informaciją apie Visuomenės informavimo etikos komisiją, į kurią galima kreiptis dėl Kodekso nuostatų pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, projektu nustatoma informacijos apie Komisiją bei Visuomenės informavimo etikos komisiją paskelbimo tvarka.

Projektas svarstytas LRTK 2021 m. sausio 13 d. posėdyje ir pritarta jo skelbimui viešosioms konsultacijoms. Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS).

Projektą parengė LRTK administracijos Teisės skyriaus vedėjas Vadim Gasperskij (tel. (8 5) 233 0660), el. p. vadim.gasperskij@rtk.lt.

Pasiūlymus dėl projekto galite pateikti per TAIS arba el. p.: lrtk@rtk.lt arba vadim.gasperskij@rtk.lt iki 2021 m. vasario 1 d.

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-19