Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Dėl reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo

Spausdinti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija) parengė ir viešosioms konsultacijoms teikia 2012 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimo Nr. KS-58 „Dėl reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – projektas).                    

Projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 (toliau – įstatymas) redakciją, kuria įgyvendinamos 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) nuostatos.

Pagrindiniai projektu siūlomi pakeitimai susiję su televizijos reklamai, teleparduotuvės intarpams skirto suminio laiko skaičiavimu, numatant, kad tokiems intarpams skirtas suminis laikas turi sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų laiko per laikotarpį nuo 6 iki 18 valandos (t. y. ne daugiau kaip 2 valandos 24 minutės per 12 valandų) ir ne daugiau kaip 20 procentų laiko per laikotarpį nuo 18 iki 24 valandos (t. y. ne daugiau kaip 1 valanda 12 minučių per 6 valandas). Projektu taip pat siūlomi sąvokų bei kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai, atsižvelgiant į tai, kaip tai numatyta naujos redakcijos įstatyme.

Projektas svarstytas Komisijos 2021 m. sausio 13 d. posėdyje ir pritarta jo skelbimui viešosioms konsultacijoms. Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS).

Projektą parengė Komisijos administracijos Teisės skyriaus vedėjas Vadim Gasperskij (tel. (8 5) 233 0660), el. p. vadim.gasperskij@rtk.lt.

Pasiūlymus dėl projekto galite pateikti per TAIS arba el. p.: lrtk@rtk.lt  arba vadim.gasperskij@rtk.lt  iki 2021 m. vasario 1 d.

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-19