Paslaugų teikėjas: VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“