Ar programų rengėjai laikosi visuomenės informavimų principų – komisijos stebėsenos rezultatai