ES palengvino sąlygas skubiau reaguoti į neapykantos kurstymo ir žalingos informacijos platinimo atvejus