Lietuvos radijo ir televizijos komisija pradės teisinę procedūrą dėl „PBK Lietuva“ ir „NTV Mir Lithuania“ programose išplatintos draudžiamos informacijos