LR Seimas patenkino LRTK pirmininko atsistatydinimo pareiškimą