LRTK dalyvavo ERGA posėdyje dėl direktyvos pataisų