Nuspręsta taikyti administracinę atsakomybę UAB „Ilora“