Naujienos

UAB TV3 skirtas įspėjimas

Už padarytus Visuomenės informavimo įstatymo ir Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatų prekių rodymui bei pranešimams apie rėmimą pažeidimus...

Nuspręsta taikyti administracinę atsakomybę LRT

Atsižvelgiant į televizijos programos „LRT TELEVIZIJA“ laidos „Auksinis balsas“, transliuotos 2016 m. gruodžio 3 d. patikrinimo rezultatus, LRTK nustatė, kad laidoje paskleista informacija apie gruodžio mėnesį vyksiančius atlikėjos Ingos Valinskienės penkiasdešimtmečio jubiliejaus koncertus, nurodant...

Konkursas pripažintas neįvykusiu

Lietuvos radijo ir televizijos komisija pripažino 2016 m. lapkričio 23  d. skelbtą konkursą transliavimo licencijai radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį, naudojant 90,9 MHz radijo dažnį Utenoje, gauti, neįvykusiu, nes nebuvo pateikta...

Už reikalavimų nesilaikymą skirti įspėjimai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija sausio 11 d. apsvarstė jos reguliuojamų ūkio subjektų veiklos planinio patikrinimo rezultatus. Įvertinus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, trims ūkio subjektams buvo nuspręsta taikyti administracinę atsakomybę. Už Visuomenės informavimo įstatyme...

LRTK svarstė laidų „Atspėk dainą“ turinį

Šiandien Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) svarstė televizijos programoje  „LRT TELEVIZIJA“ sausio 6 d. transliuotą muzikinę laidą „Atspėk dainą“, kurios metu aktorė Asta Baukutė demonstravo Hitlerį šlovinantį pasveikinimo gestą. Atkreiptinas dėmesys,...

Paskelbti du nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. sausio 11 d. paskelbė du konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti per antžemines analogines radijo stotis, 96,8 MHz radijo dažniu Vilniuje, naudojantis IĮ J. Varno Vilniaus radijo...

Konkursas pripažintas neįvykusiu

Negavus nė vienos paraiškos dalyvauti 2016 m. lapkričio 16  d. skelbtame konkurse transliavimo licencijai radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį, naudojant 93,4  MHz radijo dažnį Joniškyje, gauti, Lietuvos radijo ir televizijos komisija...

„NTV Mir Lithuania“ ketvirtą kartą pažeidė britų Transliavimo kodeksą

Jungtinės Karalystės audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojas (toliau – OFCOM) informavo Lietuvos radijo ir televizijos komisiją (toliau – LRTK), kad, atlikęs išsamų savo licencijuoto transliuotojo „Baltic Media Alliance Ltd.“ televizijos programos „NTV Mir Lithuania“ 2016 m....

LRTK lankėsi svečiai iš JAV

Šiandien Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje lankėsi JAV valstybės sekretorės pavaduotojos Victoria Nuland patarėja Naz Durakoglu su lydinčiais ją JAV ambasados darbuotojais. Svečiai domėjosi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimu Lietuvoje.   Juos ypač domino Lietuvos...

UAB „Lietuvos ryto“ televizijai nuspręsta taikyti administracinę atsakomybę

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. gruodžio 21 d. posėdyje už Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimus, padarytus televizijos programos „LIETUVOS RYTAS.TV“...

Rinkos dalyvių pajamos per pirmą 2016 m. pusmetį

       Remdamasi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų pranešimais, Lietuvos radijo ir televizijos komisija apskaičiavo, kad Lietuvos jurisdikcijai priklausančių rinkos dalyvių pajamos iš audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos per pirmą 2016 m. pusmetį buvo 59...

LRTK atstovai dalyvavo Europos reguliuojančių institucijų grupės posėdyje

Š. m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos buveinėje Briuselyje įvyko Europos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų grupės (ERGA) plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo šios grupės narės Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atstovai. Europos Komisijos (EK) iniciatyva...

Panaikinti 2 licencijų galiojimai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. lapkričio 30 d. posėdyje priėmė sprendimą panaikinti UAB „RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS“ licencijos televizijos programai transliuoti Nr. LC-393(T393), suteikiančios teisę verstis televizijos programos transliavimo kabelinės televizijos tinklais Anykščių mieste veikla...

Paskelbti du nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. lapkričio 23 d. paskelbė du konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti per antžemines analogines radijo stotis, naudojant 90,9 MHz radijo dažnį Utenoje ir 92,5 MHz radijo...