Naujienos

LRTK atstovai dalyvavo Europos reguliuojančių institucijų grupės posėdyje

Š. m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos buveinėje Briuselyje įvyko Europos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų grupės (ERGA) plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo šios grupės narės Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atstovai. Europos Komisijos (EK) iniciatyva...

Panaikinti 2 licencijų galiojimai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. lapkričio 30 d. posėdyje priėmė sprendimą panaikinti UAB „RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS“ licencijos televizijos programai transliuoti Nr. LC-393(T393), suteikiančios teisę verstis televizijos programos transliavimo kabelinės televizijos tinklais Anykščių mieste veikla...

Paskelbti du nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. lapkričio 23 d. paskelbė du konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti per antžemines analogines radijo stotis, naudojant 90,9 MHz radijo dažnį Utenoje ir 92,5 MHz radijo...

Sustabdytas televizijos programos „RTR Planeta“ retransliavimas

Lapkričio 16 d. posėdyje Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) priėmė sprendimą 3 mėn. sustabdyti televizijos programos „RTR Planeta“ retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl šioje programoje besikartojančių Europos Sąjungos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos ir...

Paskelbti du nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. lapkričio 16 d. paskelbė du konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti per antžemines analogines radijo stotis, naudojant 93,4 MHz radijo dažnį Joniškyje ir 87,9 MHz radijo...

LRTK pirmininkui įteikta Seimo padėka

Baigiantis LR Seimo XII kadencijai Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje lankėsi Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas. Jis trumpai aptarė reikšmingiausius ketverių metų veiklos ir bendradarbiavimo momentus ir įteikė padėką LRTK pirmininkui...

Panaikintos dvi UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ licencijos

Šiandien Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) priėmė sprendimą panaikinti dviejų UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ licencijų, suteikiančių teisę verstis radijo programos transliavimo per antžemines analogines radijo stotis, naudojant 93,3 MHz radijo dažnį Klaipėdoje ir 89,5 MHz radijo...

Konkursai pripažinti neįvykusiais

Negavus nė vienos paraiškos dalyvauti 2016 m. rugpjūčio 31 d. skelbtuose konkursuose transliavimo licencijoms raiškiosios televizijos programoms transliuoti bei retransliuojamo turinio licencijoms televizijos programoms retransliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro antrąjį skaitmeninės antžeminės...

Panaikinti 2 licencijų galiojimai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. spalio 5 d. posėdyje priėmė sprendimą panaikinti SPLIUS, UAB licencijos Nr. LC-214(T214s), suteikiančios teisę verstis televizijos programos transliavimo, naudojantis UAB „Šiaulių apskrities televizija“ teikiama siuntimo paslauga, per 30 televizijos...

Paskelbti du nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. rugsėjo 28 d. paskelbė du konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti per antžemines analogines radijo stotis, naudojant 89,5 MHz radijo dažnį Rokiškyje ir 94,7 MHz radijo dažnį Raseiniuose,...

LRTK kreipsis į Seimą dėl reklamos LRT programose

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) dar kartą svarstė klausimą dėl LRT programose transliuojamų komercinių audiovizualinių pranešimų. LRTK nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą prašydama šio komiteto...

Įvyko Baltijos šalių reguliuotojų susitikimas

Rugsėjo 23 d. Rygoje įvyko Latvijos, Estijos ir Lietuvos audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojų susitikimas, kuriame taip pat dalyvavo Baltijos Asamblėjos, Latvijos kultūros ministerijos, kovos su piratavimu asociacijos atstovai. Pagal 2005 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tokie...