Naujienos

LRTK apsvarstė reikalavimų reklamos ir rėmimo pranešimų transliavimui spragas

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) iniciatyva šiandien įvyko susitikimas su komercinių televizijų atstovais, kuriame aptartos Visuomenės informavimo bei Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymuose nustatytų televizijos reklamos ir rėmimo pranešimų transliavimo...

Paskelbti 2 nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. rugsėjo 14 d. paskelbė du konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti per antžemines analogines radijo stotis, naudojant 100,5 MHz radijo dažnį Vilniuje ir 87,6 MHz radijo...

Britų reguliuotojas įvertino dar vieną „NTV Mir Lithuania“ laidą

Jungtinės Karalystės audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojas (toliau – OFCOM) vakar informavo Lietuvos radijo ir televizijos komisiją (toliau – LRTK), kad, atlikęs išsamų televizijos programos „NTV Mir Lithuania“ 2015 m. rugsėjo 2 d. transliuotos laidos „Dienos...

Paskelbti 3 nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. rugsėjo 7 d. paskelbė tris konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti per antžemines analogines radijo stotis, naudojant 99,5 MHz radijo dažnį Varėnoje,  100,0 MHz radijo dažnį...

3 konkursai paskelbti neįvykusiais

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, š. m. rugpjūčio 31 d. susumavo konkursų transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti, licencijai radijo programai transliuoti, naudojant...

Paskelbti 6 nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. rugpjūčio 31 d. paskelbė du konkursus transliavimo licencijai raiškiosios televizijos programai transliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro antrąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą, suteikiančiai teisę...

Panaikintas UAB „RIMTAS RADIJAS“ licencijos galiojimas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. birželio 21 d. gavo  pranešimą apie numatomą UAB „RIMTAS RADIJAS“ ir UAB „RADIOCENTRAS“ reorganizavimą prijungimo būdu, prie UAB „RADIOCENTRAS“ prijungiant UAB „RIMTAS RADIJAS“, kuri po reorganizavimo baigs...

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ skirtas įspėjimas

2016 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) išnagrinėjo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA (toliau – LRT) generalinio direktoriaus administracinio teisės pažeidimo bylą. Įvertinusi pažeidimus bei atsižvelgusi į...

Europos Komisijos posėdyje aptarti AVŽP direktyvos pakeitimo pasiūlymai

2016 m. liepos 12 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos Ūkio subjektų veiklos reguliavimo ir priežiūros skyriaus vedėja Gintarė Morkūnienė dalyvavo Europos Komisijos patariamosios grupės – Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės pogrupio,...

Panaikintas licencijos galiojimas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 2016 m. birželio mėn. atliko VšĮ „Kauno moksleivių ir jaunimo laisvalaikio centras“ veiklos planinį patikrinimą. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad minėtos įstaigos leidimo naudoti 99,2 MHz radijo dažnį Kaune...

Paskelbti 4 nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. liepos 8 d. paskelbė du konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti per antžemines analogines radijo stotis, naudojant 89,5 MHz radijo dažnį Rokiškyje ir 94,7 MHz radijo...

Panaikintas VšĮ „Žemaičių radijas“ licencijos galiojimas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, atlikusi patikrinimą ir nustačiusi, kad VšĮ „Žemaičių radijas“ nepradėjo licencijuojamos veiklos, kaip tai buvo nustatyta jai 2015 m. spalio 7 d. išduotos licencijos radijo programai „VIT FM“ transliuoti 93,4...

Paskelbtas konkursas radijo programai transliuoti Plungėje

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) 2016 m. birželio 6 d. paskelbė konkursą transliavimo licencijai radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį, naudojant 89,4 MHz radijo dažnį Plungėje, suteikiančiai teisę įrengti ir eksploatuoti...

Barselonoje įvyko Europos reguliuojančių institucijų konferencija

Gegužės 25-26 d. Barselonoje įvyko Europos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų (EPRA) konferencija, kurioje dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) atstovai. Konferencijos metu buvo aptarti patys aktualiausi reguliuojančioms institucijoms klausimai bei įvairių EPRA darbo...

LRTK atstovas dalyvavo Europos Komisijos surengtame seminare Serbijoje

Gegužės 20 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos direktorius Nerijus Maliukevičius Europos Komisijos kvietimu dalyvavo Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų (angl. TAIEX) programos surengtame seminare Serbijos Respublikos sostinėje Belgrade „Žiniasklaidos laisvė...