Naujienos

Vilniuje bus transliuojama nauja radijo programa „EASY FM“

Trečiadienį, lapkričio 12 d., komisija susumavo rugsėjo 24 d. paskelbto konkurso transliuoti radijo programą Vilniuje 101,5 MHz dažniu  rezultatus. Konkurso nugalėtoju iš keturių dalyvių nuspręsta pripažinti UAB „Žinių radijas“ su radijo programa „EASY FM“....

LRT skirtas įspėjimas už reklamos ir rėmimo transliavimo pažeidimus

Lietuvos radijo ir televizijos komisija nustatė, kad televizijos programos „LRT televizija“ laidoje „Tautos balsas“ (2014-09-22) buvo transliuojama paslėpta reklama bei nesilaikoma reikalavimų programų rėmimui. Laidoje daug kartų iš visų pusių buvo rodomas automobilis „Škoda“,...

Retransliuotojai norėtų tobulesnio veiklos reguliavimo

Š. m. spalio 29 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Televizija ir radijas: šiandienos iššūkiai“ skaityti pranešimai sukėlė daug tolimesnių diskusijų, pasiūlymų bei įžvalgų audiovizualinės žiniasklaidos reguliavimo srityje. Konferencijos metu komisijos...

Panaikintas VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ licencijos galiojimas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija,  kontroliuodama, VšĮ „TELERADIJO KOMPANIJA HANSA“ laikosi licencijos sąlygų, nustatė, kad ši įstaiga  nuo š. m. birželio 2 d. iki  rugsėjo 12 d. netransliavo radijo programos „Vilniaus radijas“, kurią pagal...

Paskelbtas konkursas transliuoti radijo programą Vilniuje

Š. m. lapkričio 3 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija paskelbė konkursą transliavimo licencijai, suteikiančiai teisę įrengti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį 100,5 MHz dažniu...

Paskelbti keturi konkursai radijo programoms transliuoti

Š. m. spalio 22 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija paskelbė keturis konkursus transliavimo licencijai, suteikiančiai teisę įrengti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį 88,5 MHz...

Paskelbtas naujas konkursas radijo programai transliuoti Vilniuje

Trečiadienį, rugsėjo 24 d. komisija paskelbė naują konkursą transliavimo licencijai, suteikiančiai teisę įrengti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį 101,5 MHz dažniu Vilniuje. Paraiškų pateikimo terminas...

Panevėžyje bus girdima radijo programa „CLASSIC ROCK FM“

Rugsėjo 24 d. komisija susumavo š. m. liepos 30 d. paskelbto konkurso radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį 92,0 MHz dažniu Pažagienių k., Panevėžio r. rezultatus. Konkursui paraiškas pateikė UAB ,,MAINAI“ –...

Susumuoti konkurso rezultatai

Trečiadienį komisija susumavo š. m. liepos 30 d. paskelbto konkurso rezultatus. Konkurso radijo programai transliuoti 88,5 MHz radijo dažniu Vilniuje nugalėtoju buvo pripažinta uždaroji akcinė bendrovė „Interbanga“ su programa „EXTRA FM“. Savo muzikinę-informacinę programą...

Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2014 m. II-ąjį ketvirtį

Remiantis transliuotojų įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2014 m. II-ąjį ketvirtį, palyginus su 2013 metų II-uoju ketvirčiu, buvo tokios:   2013 m....

Radijo programa „HOT FM“ bus girdima Varėnoje ir Šalčininkuose

Komisija rugsėjo 3 d. posėdyje,  susumavusi konkursų transliuoti radijo programą Varėnoje, 101,3 MHz dažniu ir Dieveniškėse (Šalčininkų r.), 104,4 MHz dažniu rezultatus, licenciją nusprendė išduoti vienintelei šiems konkursams paraiškas pateikusiai uždarajai akcinei bendrovei „MAINAI“...

UAB „Lietuvos ryto“ televizijai pareikštas įspėjimas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija nustatė, kad televizijos programoje „Lietuvos rytas.tv“ laidoje „Patriotai“, transliuotoje 2014 m. balandžio 15 d. 21 val.,  buvo padaryti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimai. Šioje laidoje...

Paskelbti konkursai radijo programoms transliuoti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija liepos 30 d. vėl paskelbė du konkursus radijo programoms transliuoti. Konkursas radijo programai transliuoti 92,0 MHz dažniu Panevėžyje buvo paskelbtas pakartotinai, nes praėjusį kartą, nesurinkus pakankamo balsų skaičiaus, nugalėtoju...

LRTK domėjosi Kauno radijo transliuotojų pasiekimais ir problemomis

Liepos 22 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) išvažiuojamojo pasitarimo metu aplankė 5 radijo transliuotojus Kaune. Pažintį su Kauno radijo programų rengėjais LRTK nariai pradėjo nuo bendrovės „Interbanga“, po to lankėsi „Artvydo“, „Pūko“,...

Susumuoti dviejų konkursų rezultatai

Trečiadienį komisija susumavo š. m. gegužės 28 d. skelbtų dviejų konkursų rezultatus. Konkurso radijo programai transliuoti 89,3 MHz dažniu Utenoje nugalėtoju tapo uždaroji akcinė bendrovė „Interbanga“ su programa „EXTRA FM“. Pradėti transliuoti programą bendrovė...

Pakartotinai paskelbti du konkursai radijo programoms transliuoti

Š. m. liepos 16 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija transliuotojų prašymu dar kartą paskelbė du konkursus transliavimo licencijai, suteikiančiai teisę įrengti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę...

Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje lankėsi LR Seimo atstovai

Liepos 2 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos surengtame pasitarime lankėsi LR Seimo atstovai: Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto...

Susumuoti radijo konkursų rezultatai

Komisija liepos 2 d. posėdyje susumavo trijų konkursų radijo transliavimo licencijoms gauti rezultatus.Konkurso transliuoti radijo programą 90,3 MHz dažniu nugalėtoju iš trijų dalyvių pripažinta uždaroji akcinė bendrovė „Radiocentras“ su programa „Classic Rock FM“. Ši...

UAB „Cgates“ įsigijo bendroves „Rakaras“ ir „Ukmergės televizija“

Birželio 18 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija patenkino UAB ‚Satela“ prašymą perleisti 100 procentų uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės televizija“ ir Sigito Pučkoriaus prašymą perleisti 100 procentų UAB „Rakaras“ nematerialių paprastųjų vardinių akcijų UAB...