Naujienos

„BBC World News“ prašo užkoduoti programą

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Komisija) gavo bendrovės „BBC World Distribution“, platinančios programą „BBC World News“ prašymą leisti šią programą užkoduoti TEO LT, AB skaitmeniniame antžeminiame televizijos tinkle. Savo prašyme bendrovė „BBC World Distribution“...

Startuoja nauja „LRT HD“ programa

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. sausio 15 d. išdavė leidimą viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ transliuoti raiškiosios televizijos (HDTV) programą “LRT HD” kabelinės televizijos tinklais ir laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais,...

Panaikinta VšĮ „Raseinių krašto televizija“ licencija

Š. m. sausio 15 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija patenkino VšĮ „Raseinių krašto televizija“ prašymą ir panaikino transliavimo licencijos, suteikiančios teisę transliuoti televizijos programą per 40 TV kanalo skaitmeninę antžeminę televizijos stotį Raseiniuose,...

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ užsiregistravo užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėju.

Š. m. sausio 15 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija užregistravo UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ užsakomųjų audiovizualinių paslaugų (VOD)  teikėju. Laikydamiesi Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis...

UAB „Lietuvos ryto“ televizija pareikštas įspėjimas

Š. m. sausio 15 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija pareiškė įspėjimą UAB „Lietuvos ryto“ televizija už televizijos programoje „Lietuvos rytas.tv“ 2013 m. lapkričio 4 d. ir 2013 m. lapkričio 11 d. transliuotoje programoje...

UAB „TELE-3“ pareikštas įspėjimas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Komisija) š. m. sausio 15 d. posėdyje pareiškė įspėjimą UAB „TELE-3“ už televizijos programoje „Grožio architektai“ padarytus įstatymo pažeidimus. Komisija, kontroliuodama, kaip televizijos programų transliuotojai laikosi Nepilnamečių apsaugos nuo...

Sustiprintas komisijos Monitoringo skyrius

Viena iš pagrindinių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (Komisija) funkcijų, numatytų Visuomenės informavimo įstatyme – kontroliuoti, kaip radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai laikosi įstatymų, Komisijos sprendimų...

Komisijoje lankėsi Seimo komitetų atstovai

Š. m. gruodžio 18 d. išvažiuojamojo posėdžio metu Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros bei Informacinės visuomenės plėtros komitetų atstovai lankėsi Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje  (Komisija). Išvažiuojamojo posėdžio tikslas – susipažinti su Lietuvos radijo...