Naujienos

Panevėžyje nebebus rodoma televizijos programa „Pan TV“

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. sausio 17 d. panaikino UAB „Panevėžio regiono televizija“ išduotos licencijos televizijos programai transliuoti galiojimą. Pagal šią licenciją Panevėžyje buvo transliuojama vietinė televizijos programa „Pan TV“. Licencijos galiojimas...

Susumuoti konkursų rezultatai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) 2018 m. sausio 17 d. susumavo konkursų rezultatus. 2017 m. spalio 11 d. skelbto konkurso transliuoti radijo programą 88,3 MHz radijo dažniu Alytuje  laimėtoja pripažinta UAB All Media...

Konkursai pripažinti neįvykusiais

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) pripažino 2017 m. spalio 11 d. skelbtą konkursą transliavimo licencijai radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį, naudojant 88,8 MHz radijo dažnį Šiauliuose, gauti, neįvykusiu. Vienintelio pareiškėjo...

UAB „Lietuvos ryto“ televizijai nuspręsta skirti įspėjimą

Už padarytus Visuomenės informavimo įstatymo ir Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo pažeidimus Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau –...

Paskelbtas konkursas transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti standartinės raiškos formatu, suteikiančiai teisę naudotis Česlovo Rulevičiaus siuntimo paslauga, gauti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. gruodžio 11 d. paskelbė konkursą transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti standartinės raiškos formatu per  skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą 24 televizijos kanalu Trakuose ir 24 televizijos kanalu Papliauškų...

Paskelbtas konkursas radijo programai transliuoti Klaipėdoje

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. lapkričio 22 d. paskelbė konkursą transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 88,2 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, gauti. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, privalo pateikti paraiškas ir kitus dokumentus,...

UAB „Pūkas“ nuspręsta taikyti administracinę atsakomybę

2017 m. lapkričio 8 d. posėdyje Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) nusprendė taikyti administracinę atsakomybę uždarajai akcinei bendrovei „Pūkas“ už jos turimų licencijų sandaros ir turinio sąlygų nesilaikymą bei transliuojamų radijo ir televizijos...

Įvyko trijų Baltijos šalių reguliuotojų susitikimas

2017 m. spalio 27 d. Estijos, Latvijos ir Lietuvos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų atstovai susitiko Taline apsikeisti patirtimi ir apsvarstyti aktualius šio sektoriaus reguliavimo klausimus. Pagal 2005 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tokie susitikimai vyksta...

Paskelbti konkursai radijo programoms transliuoti Alytuje ir Šiauliuose

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. spalio 11 d. paskelbė konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti, naudojant 88,3 MHz radijo dažnį Alytuje ir 88,8 MHz radijo dažnį Šiauliuose, gauti. Asmenys, norintys dalyvauti konkursuose,...

Bus svarstomas atsakomybės taikymas televizijos programai „TVCI“

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) 2017 m. rugsėjo 20 d. posėdyje svarstys atsakomybės taikymą Rusijos Federacijos televizijos programai „TVCI“.  LRTK nustatė, kad televizijos programos „TVCI“ 2017 m. birželio 10 d. transliuotoje...

Paskelbtas konkursas retransliuojamo turinio licencijai televizijos programai retransliuoti standartinės raiškos formatu per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pimąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą, gauti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. rugpjūčio 30 d. paskelbė konkursą retransliuojamo turinio licencijai televizijos programai retransliuoti standartinės raiškos formatu per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pimąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą, suteikiančiai teisę...