Naujienos

Apdovanoti konkurso „Pragiedruliai“ nugalėtojai

2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko iškilminga ceremonija, kurios metu buvo apdovanoti geriausių radijo ir televizijos laidų autoriai. Š. m. sausio mėn. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) jau...

UAB TV3 skirtas įspėjimas

2017 m. balandžio 12 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) skyrė įspėjimą UAB TV3 už Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimus. Skundo pagrindu atlikusi tyrimą LRTK nustatė, jog...

UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ skirtas įspėjimas

2017 m. balandžio 5 d. posėdyje Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) nusprendė skirti įspėjimą UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ už reklamos transliavimo pažeidimus. LRTK nustatė, kad radijo programos „ŽINIŲ RADIJAS“ laidoje „Proto mankšta“,...

LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų pajamos per 2016 metus

Remdamasi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų pranešimais, Lietuvos radijo ir televizijos komisija apskaičiavo, kad LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų pajamos iš audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos 2016 metais buvo 124 425 728,70 euro. Išsamesnė informacija...

„TV TSENTR“ pasiaiškins dėl neapykantos kurstymo savo programoje

Š. m. kovo 29 d. į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) pasitarimą pasiaiškinti dėl padarytų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimų planuoja atvykti Rusijos televizijos kompanijos „TV TSENTR“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Anton...

Lietuvos televizijos programų struktūra pagal laidų kilmės šalį

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) paskaičiavo, apytikriai kokią transliuojamos programos laiko dalį Lietuvos nacionaliniai televizijos programų transliuotojai skiria atskiroms programos dalims pagal jų kilmės šalį. Šį tyrimą iniciavo Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, susirūpinęs,...

Panaikintas UAB „Kėdainių krašto televizija“ licencijos galiojimas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. kovo 15 d. posėdyje priėmė sprendimą panaikinti UAB „Kėdainių krašto televizija“ licencijos galiojimą nuo 2017 m. balandžio 20 d. Pagal šią licenciją Kėdainiuose buvo transliuojama vietinė televizijos programa „Kėdainių...

UAB „AIDAS“ skirtas įspėjimas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) skyrė UAB „AIDAS“ įspėjimą už savo transliuotos televizijos programos „AIDAS“ įrašų nesaugojimą bei licencijos sąlygų pažeidimus. Visuomenės informavimo įstatymas nustato, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo saugoti...

UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“ skirtas įspėjimas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) už Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimą skyrė įspėjimą UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“.  Skundo pagrindu atlikusi televizijos programoje „LNK“ 2017 m. sausio 16 d....

Bendrovėms „Elektronikos šuolis“ ir Sveikatos TV skirti įspėjimai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) nustatė UAB „Elektronikos šuolis“ ir UAB Sveikatos TV veiklos pažeidimų. Atlikus UAB „Elektronikos šuolis“ planinį patikrinimą nustatyta, kad bendrovė nesilaikė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau...

Dezinformacija ir neapykantos kurstymas televizijos programoje „TVCI“

Gauto skundo pagrindu LRTK atliko Lietuvoje retransliuojamos Rusijos Federacijos  televizijos programos „TVCI“ tyrimą ir nustatė, kad šios programos 2017 m. sausio 27 d. transliuotoje laidoje „Įvykių centre su Ana Prochorova“ paskelbta informacija pažeidė Lietuvos...

Už paslėptą komercinį audiovizualinį pranešimą LRT skirta bauda

Š. m. vasario 22 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) išnagrinėjo asmens, atsakingo už VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (toliau – LRT) televizijos programoje transliuojamos laidos „Auksinis balsas“ turinį, administracinio...