Radijo ir televizijos programų stebėsenos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimų 2017 m. sausio–kovo mėn. rezultatai