Sprendimai

Ieškoti sprendimų

Sprendimo Nr. KS-2 2020 m. sausio 15 d.Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 16 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-1 2020 m. sausio 15 d.Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 16 d.

Dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-83 2019 m. gruodžio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. gruodžio 18 d.

Dėl laikino Vilniaus Baltupių progimnazijos licencijuojamos veiklos sustabdymo

Sprendimo Nr. KS-82 2019 m. gruodžio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. gruodžio 18 d.

Dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-81 2019 m. gruodžio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. gruodžio 18 d.

Dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-80 2019 m. gruodžio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. gruodžio 18 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 87,6 MHz radijo dažnį Marijampolėje, gauti nugalėtojo patvirtinimo ir licencijos išdavimo

Sprendimo Nr. KS-79 2019 m. gruodžio 4 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. gruodžio 5 d.

Dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-78 2019 m. lapkričio 20 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 21 d.

Dėl konkurso retransliuojamo turinio licencijai 1 televizijos programai retransliuoti per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą 46 televizijos kanalu Kėdainiuose, 46 televizijos kanalu Panevėžyje ir 46 televizijos kanalu Ukmergėje gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-77 2019 m. lapkričio 20 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 21 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą 46 televizijos kanalu Kėdainiuose, 46 televizijos kanalu Panevėžyje ir 46 televizijos kanalu Ukmergėje gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-76 2019 m. lapkričio 20 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 21 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 93,3 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-75 2019 m. lapkričio 20 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 21 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-74 2019 m. lapkričio 6 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. gruodžio 1 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-73 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. Sprendimo Nr. KS-166 „Dėl asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-72 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-71 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 30 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-487(T) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-70 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 30 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-278(T278) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-69 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 30 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-277(T277) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-68 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 30 d.

Dėl laikino VšĮ „LN televizija“ licencijuojamos veiklos sustabdymo

Sprendimo Nr. KS-65 2019 m. spalio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 17 d.

Dėl UAB „Radijas kelyje“ licencijos Nr. LC-206(R206) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-64 2019 m. spalio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 17 d.

Dėl UAB „Radijas kelyje“ licencijos Nr. LC-204(R204) sąlygų pakeitimo