Sprendimai

Ieškoti sprendimų

KS-61, 2018 m. spalio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 22 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

KS-60, 2018 m. spalio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 22 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

KS-59, 2018 m. spalio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 18 d.

Dėl UAB „Lamantas“ licencijų išdėstymo nauja redakcija

KS-58, 2018 m. spalio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 18 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 102,1 MHz radijo dažnį Šiauliuose, gauti paskelbimo

KS-57, 2018 m. spalio 3 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 4 d.

Dėl UAB Antroji reklamos ateljė licencijos Nr. LC-369(R369) sąlygų pakeitimo

KS-56, 2018 m. spalio 3 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 4 d.

Dėl VšĮ Vilniaus universiteto licencijos Nr. LC-260(R260) salygų pakeitimo

KS-55, 2018 m. rugsėjo 19 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 20 d.

Dėl radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

KS-54, 2018 m. rugsėjo 19 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 20 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. Sprendimo Nr. KS-171 „Dėl televizijos programų paketų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

KS-53, 2018 m. rugsėjo 19 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 20 d.

Dėl atleidimo nuo įpareigojimo retransliuoti ir (ar) platinti internete nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas

KS-52, 2018 m. rugsėjo 19 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 20 d.

Dėl konkurso retransliuojamo turinio licencijai 12 televizijos programų retransliuoti per VIII skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti laimėtojo patvirtinimo ir licencijos išdavimo

KS-51, 2018 m. rugsėjo 5 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 7 d.

Dėl sutikimo perleisti UAB „TV7“ akcijas ir jas įsigyti UAB „Technikos pasaulis“

KS-50, 2018 m. rugsėjo 5 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 6 d.

Dėl UAB „Cgates“ licencijos Nr. LC-109(M109) sąlygų pakeitimo

KS-49, 2018 m. rugsėjo 5 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 6 d.

Dėl VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ leidimo Nr. LD-24 sąlygų pakeitimo

KS-48, 2018 m. rugsėjo 5 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 6 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 93,4 MHz radijo dažnį Joniškyje, gauti laimėtojo patvirtinimo ir licencijos išdavimo

KS-47, 2018 m. rugsėjo 5 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 6 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 102,1 MHz radijo dažnį Šiauliuose, gauti pripažinimo neįvykusiu

KS-46, 2018 m. rugpjūčio 29 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Dėl privalomų nurodymų tinklo paslaugų teikėjams davimo

KS-45, 2018 m. rugpjūčio 29 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. KS-172 „Dėl transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

KS-44, 2018 m. rugpjūčio 29 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl Telia Lietuva, AB licencijos Nr. LC-406(T406st) galiojimo panaikinimo

KS-43, 2018 m. rugpjūčio 29 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Dėl UAB „TV7“ licencijos Nr. LC-83(T083) sąlygų pakeitimo

KS-42, 2018 m. rugpjūčio 29 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Dėl UAB „SAULĖS RADIJAS“ licencijos Nr. LC-62(R062) sąlygų pakeitimo ir licencijos išdėstymo nauja redakcija