DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-125 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO“ IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2003 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. 89 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-125 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO“ IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2003 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. 89 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dok. data2009-09-16
Reg. Nr.KS-86
Antraštė/Formos Nr.DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-125 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO“ IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2003 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. 89 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Įsigaliojimo data2009-09-18
Sprendimo rūšis – paieškos filtravimuiNorminis aktas
Adresatas – susiejimui su Adresato puslapiu