Sprendimai

Ieškoti sprendimų

Sprendimo Nr. KS-113 2016 m. birželio 15 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 20 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 105,4 MHz radijo dažnį Kaune, gauti laimėtojo patvirtinimo ir licencijos išdavimo

Sprendimo Nr. KS-112 2016 m. birželio 15 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. liepos 4 d.

Dėl VšĮ „Žemaičių radijas“ transliavimo licencijos Nr. LC-492(R) galiojimo panaikinimo

Sprendimo Nr. KS-111 2016 m. birželio 6 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 16 d.

Dėl TEO LT, AB licencijos Nr. LC-406(T406st) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-110 2016 m. birželio 6 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 11 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2013 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. KS-65 "Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-109 2016 m. birželio 6 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 9 d.

Dėl VšĮ „Marijos radijas“ licencijų Nr. LC-238(R238), Nr. LC-242(R242), Nr. LC-244(R244), Nr. LC-367(R367), Nr. LC-403(R403), Nr. LC-415(R415), Nr. LC-426(R426ST), Nr. LC-463(R463), Nr. LC-464(R464), Nr. LC-466(R466), Nr. R270, Nr. R458, Nr. R459,

Sprendimo Nr. KS-108 2016 m. birželio 6 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

Dėl UAB „Lietuvos ryto“ televizijos licencijos Nr. T392st sąlygų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Sprendimo Nr. KS-107 2016 m. birželio 6 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 8 d.

Dėl konkurso licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 89,4 MHz radijo dažnį Plungėje, gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-106 2016 m. birželio 6 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 9 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 87,7 MHz radijo dažnį Rokiškyje, gauti laimėtojo patvirtinimo ir licencijos išdavimo

Sprendimo Nr. KS-105 2016 m. birželio 6 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 9 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 89,5 MHz radijo dažnį Raseiniuose, gauti laimėtojo patvirtinimo ir licencijos išdavimo

Sprendimo Nr. KS-104 2016 m. gegužės 18 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 24 d.

Dėl televizijos programos „NTV Mir Lithuania“ platinimo tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose

Sprendimo Nr. KS-103 2016 m. gegužės 18 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 20 d.

Dėl UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ licencijos Nr. R056 išdėstymo nauja redakcija

Sprendimo Nr. KS-102 2016 m. gegužės 18 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 20 d.

Dėl SPLIUS, UAB licencijos Nr. T214s sąlygų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Sprendimo Nr. KS-101 2016 m. gegužės 18 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 24 d.

Dėl transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-100 2016 m. gegužės 18 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 20 d.

Dėl sutikimo perleisti UAB „KAVAMEDIA“ ir UAB „Cgates“ kontrolę ir ją įgyti SM VII B.V.

Sprendimo Nr. KS-99 2016 m. gegužės 18 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 20 d.

Dėl konkurso licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 96,8 MHz radijo dažnį Vilniuje, gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-98 2016 m. gegužės 18 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 20 d.

Dėl leidimo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ televizijos programai „LRT KULTŪRA“ transliuoti išdavimo

Sprendimo Nr. KS-97 2016 m. gegužės 18 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 20 d.

Dėl leidimo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ televizijos programai „LRT TELEVIZIJA“ transliuoti išdavimo

Sprendimo Nr. KS-96 2016 m. gegužės 4 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 16 d.

Dėl V. Krušnos individualios įmonės licencijos Nr. T076 galiojimo panaikinimo

Sprendimo Nr. KS-95 2016 m. gegužės 4 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 9 d.

Dėl UAB „RADIJO PULSAS“ licencijos Nr. R055 išdėstymo nauja redakcija

Sprendimo Nr. KS-94 2016 m. gegužės 4 d.Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 9 d.

Dėl UAB „RADIJO PULSAS“ licencijos Nr. R054 išdėstymo nauja redakcija