Sprendimai

Ieškoti sprendimų

Sprendimo Nr. KS-7 2019 m. vasario 13 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. vasario 14 d.

Dėl privalomų nurodymų tinklo paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-6 2019 m. sausio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 18 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. KS-25 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-5 2019 m. sausio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 17 d.

Dėl Šiaulių Didždvario gimnazijos licencijos Nr. LC-197(R197) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-4 2019 m. sausio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 23 d.

Dėl MB „Finbros“ transliavimo licencijos radijo programai transliuoti galiojimo panaikinimo

Sprendimo Nr. KS-3 2019 m. sausio 9 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 10 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-2 2019 m. sausio 9 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 11 d.

Dėl viešųjų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-1 2019 m. sausio 9 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 10 d.

Dėl UAB „Cgates“ licencijos Nr. LC-109(M109) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-69 2018 m. gruodžio 19 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. gruodžio 20 d.

Dėl privalomų nurodymų tinklo paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-68 2018 m. gruodžio 19 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. gruodžio 21 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 102,1 MHz radijo dažnį Šiauliuose, gauti laimėtojo patvirtinimo ir licencijos išdavimo

Sprendimo Nr. KS-67 2018 m. gruodžio 12 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. gruodžio 13 d.

Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklą ūkio subjektų priežiūros srityje ir įtvirtinančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-66 2018 m. gruodžio 12 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. gruodžio 21 d.

Dėl UAB Sveikatos TV licencijos Nr. LC-484(T484) galiojimo panaikinimo

Sprendimo Nr. KS-65 2018 m. gruodžio 12 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. gruodžio 21 d.

Dėl Vilniaus Baltupių progimnazijos licencijos Nr. LC-271(R271) galiojimo panaikinimo

Sprendimo Nr. KS-64 2018 m. lapkričio 28 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. lapkričio 29 d.

Dėl UAB „GERUDA“ licencijos Nr. LC-190(R190) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-63 2018 m. lapkričio 28 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. lapkričio 30 d.

Dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-62 2018 m. spalio 31 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. lapkričio 2 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-424(M424) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-61 2018 m. spalio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 22 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-60 2018 m. spalio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 22 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-59 2018 m. spalio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 18 d.

Dėl UAB „Lamantas“ licencijų išdėstymo nauja redakcija

Sprendimo Nr. KS-58 2018 m. spalio 17 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 18 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 102,1 MHz radijo dažnį Šiauliuose, gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-57 2018 m. spalio 3 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 4 d.

Dėl UAB Antroji reklamos ateljė licencijos Nr. LC-369(R369) sąlygų pakeitimo