Sprendimai

Ieškoti sprendimų

Sprendimo Nr. KS-93 2017 m. lapkričio 8 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. lapkričio 8 d.

Dėl UAB TV3 licencijų Nr. LC-326(TP326), Nr. LC-327(TP327), Nr. LC-359(T359st), Nr. LC-360(T360st) ir Nr. LC-447(T447st) patikslinimo

Sprendimo Nr. KS-92 2017 m. lapkričio 8 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. lapkričio 8 d.

Dėl UAB „TELE-3“ radijas licencijos Nr. LC-225(R225t) patikslinimo

Sprendimo Nr. KS-91 2017 m. lapkričio 8 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. lapkričio 8 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-424(M424) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-90 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 11 d.

Dėl UAB „Cgates“ transliavimo licencijos televizijos programai transliuoti išdavimo

Sprendimo Nr. KS-89 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 11 d.

Dėl UAB „Cgates“ licencijos Nr. LC-301(T301) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-88 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 19 d.

Dėl UAB „Transteleservis“ licencijos Nr. LC-418(T418) galiojimo panaikinimo

Sprendimo Nr. KS-87 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 11 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 88,8 MHz radijo dažnį Šiauliuose, gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-86 2017 m. spalio 11 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 11 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 88,3 MHz radijo dažnį Alytuje, gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-85 2017 m. rugsėjo 27 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 29 d.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-84 2017 m. rugsėjo 27 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 27 d.

Dėl VšĮ „Marijos radijas“ licencijų Nr. LC-238(R238), Nr. LC-242(R242), Nr. LC-244(R244), Nr. LC-270(R270), Nr. LC-367(R367), Nr. LC-403(R403), Nr. LC-415(R415), Nr. LC-426(R426st), Nr. LC-458(R458), Nr. LC-459(R459), Nr. LC-461(R461), Nr. LC-462(R462), Nr. LC-463(R463), Nr. LC-464(R464), Nr. LC-466(R466), Nr. LC-467(R467), Nr. LC-482(R482) ir Nr. LC-498 sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-83 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 2 d.

Dėl televizijos programos „TVCI“ laisvo priėmimo laikino sustabdymo

Sprendimo Nr. KS-82 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Dėl reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-81 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 20 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. KS-98 „Dėl radijo ir (ar) televizijos programų, atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Sprendimo Nr. KS-80 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 20 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. KS-75 „Dėl konkurso retransliuojamo turinio licencijai televizijos programai retransliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti paskelbimą“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-79 2017 m. rugsėjo 13 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 13 d.

Dėl UAB „ZNAD WILII RADIJO STOTIS“ licencijos Nr. LC-70(R070) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-78 2017 m. rugsėjo 6 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 6 d.

Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-77 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 96,8 MHz radijo dažnį Vilniuje, gauti nutraukimo

Sprendimo Nr. KS-76 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 93,4 MHz radijo dažnį Joniškyje, gauti pripažinimo neįvykusiu

Sprendimo Nr. KS-75 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl konkurso retransliuojamo turinio licencijai televizijos programai retransliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-74 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl UAB „Šiaulių apskrities televizija“ licencijos Nr. LC-262(T262) sąlygų pakeitimo