Ūkio subjektų veiklos patikrinimas 2018 m. I ketv.