Ūkio subjektų veiklos priežiūros ir programų stebėsenos rezultatai 2017 m.