Viešosios konsultacijos dėl Komisijos sprendimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ projekto