Viešosios konsultacijos dėl Komisijos sprendimo Nr. KS-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ projekto