Viešosios konsultacijos dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo nr. KS-166 „Dėl asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto