Viešosios konsultacijos dėl LRTK sprendimo „Dėl Asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto