Viešosios konsultacijos dėl LRTK sprendimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto