Viešosios konsultacijos dėl LRTK sprendimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto