BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Autorių teisių apsauga internete

Spausdinti

Pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 78 straipsnio 2 dalį autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektai, jų įgalioti asmenys ar kolektyvinio administravimo organizacijos turi teisę kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją (toliau – LRTK) dėl jų teisių į kūrinius ar gretutinių teisių objektus apsaugojimo internete.

Gindami savo teises, be atskiro kolektyviai administruojamų teisių subjektų įgaliojimo, jie gali pateikti prašymą LRTK taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai (toliau – autorių teisių saugomas turinys) neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete).

Pagal ATGTĮ 78 straipsnio 3 dalį LRTK turi teisę duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, tol, kol nepašalinamas autorių teisių saugomo turinio pažeidimas.

Kas gali kreiptis į LRTK?

  • Autorių teisių subjektas – autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo, ATGTĮ nustatytais atvejais turintis išimtines turtines autorių teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės turtinės autorių teisės (autorių teisių perėmėjas);
  • Gretutinių teisių subjektas – atlikėjas, fonogramos gamintojas, transliuojančioji organizacija, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojas, kitas fizinis arba juridinis asmuo, ATGTĮ nustatytais atvejais turintis išimtines gretutines teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės gretutinės teisės (gretutinių teisių perėmėjas);
  • Kolektyvinio administravimo organizacija – juridinis asmuo, kuris įstatymo ir sutarties pagrindu administruoja autorių teises arba gretutines teises;
  • Duomenų bazių gamintojas (sui generis teisių turėtojai);
  • Įgaliotas asmuo.

Pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą LRTK, privalo išnaudoti neteismines priemones, kad būtų nutrauktas autorių teisių saugomo turinio viešas skelbimas internete.

Neteisminės priemonės:

  • Kreipimasis į interneto svetainės administratorių, prašant visam laikui pašalinti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį;
  • Kreipimasis į interneto svetainės, kurioje patalpintas autorių teisių saugomas turinys, prieglobos paslaugų teikėją.

Pareiškėjas turi teisę pateikti prašymą neišnaudojęs neteisminių priemonių, jeigu jis savo prašyme pagrindžia ir objektyviais duomenimis įrodo, kad jis neturi informacijos, kuria naudodamasis galėtų susisiekti su interneto svetainės administratoriumi ir prieglobos paslaugų teikėju arba be nepagrįstai didelių sąnaudų ar kitų apsunkinimų negali tokios informacijos gauti. 

LRTK nagrinėja prašymus ir priima sprendimus atsižvelgdama į šiuos vertinimo kriterijus, kurių reikšmingumą įvertina kiekvienu konkrečiu atveju:

  • interneto svetainė sukurta ir naudojama autorių teisių saugomo turinio neteisėtam viešam paskelbimui;
  • interneto svetainėje vartotojai tiesiogiai ar netiesiogiai skatinami neteisėtai viešai skelbti autorių teisių saugomą turinį, jį atsisiųsti, atgaminti ar kitaip naudoti;
  • interneto svetainę administruojantis asmuo nesiėmė priemonių pagal pateiktą prašymą pašalinti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį.

Prašymo taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams formą bei turinio reikalavimus ir prašymų nagrinėjimo tvarką nustato LRTK 2019 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. KS-14 „Dėl Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-06
Į viršų