Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Mažo rizikingumo ūkio subjektų sąrašas

Spausdinti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK), siekdama pagrindinio savo vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslo – užtikrinti radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir šios veiklos vykdymo teisėtumą, LRTK kompetencijai priskirtų visuomenei svarbių vertybių apsaugą, atlieka minėtų ūkio subjektų veiklų rizikos vertinimą.

Siekdama atsakingai įvertinti savo prižiūrimų ūkio subjektų veiklų riziką, 2019 m. rugpjūčio 28 d. LRTK priėmė sprendimą, patvirtinantį jos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Šis sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 5.2 ir 7.12 papunkčiais, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“.

Pagal minėtą Aprašą LRTK nustato prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo rodiklius, jų apskaičiavimo ir ūkio subjektų reitingavimo tvarką. Ūkio subjektų rizikos vertinimas vykdomas vadovaujantis minimalios ir proporcingos institucinės priežiūros naštos, nediskriminavimo ir lygybės prieš įstatymą, ūkinės veiklos laisvės, veiklos rizikos vertinimo principais.

Pagal Aprašo 19.2 papunktį, įvertinus ūkio subjektų rizikingumą, sudaromas 30 procentų ūkio subjektų sąrašas, kurių rizikingumo reikšmė yra žemiausia (jiems priskirtų balų pagal rizikos rodiklius suma yra mažiausia).

Pateikiame mažo rizikingumo ūkio subjektų sąrašą („baltasis sąrašas“):

 1. UAB „RADIOLA“
 2. UAB „Zirzilė“
 3. UAB „AVVA“
 4. UAB „GERUDA“
 5. Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“
 6. UAB „Progmera“
 7. UAB „Kauno interneto sistemos“
 8. UAB „Marsatas“
 9. UAB „RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS“
 10. UAB „Socius“
 11. UAB „Sugardas“
 12. UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“
 13. UAB „PLUNSTA“
 14. UAB „Alytaus radijas“
 15. SPLIUS, UAB
 16. UAB „Info XXL“
 17. UAB „Mažeikių aidas“
 18. UAB „FUNARIS“
 19. UAB Molėtų radijas ir televizija
 20. UAB „Garso klipai“
 21. UAB „ECOFON“
 22. Varno Vilniaus radijo studija
 23. UAB RADIJO STOTIS „ULTRA VIRES“
 24. UAB „M-1“
 25. UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“
 26. VšĮ „KVARTOLĖ“
 27. VšĮ „Šou imperija“
 28. VšĮ Utenos radijas
 29. UAB „LNK studija“
 30. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
 31. UAB „15min“
 32. UAB „BALTICUM TV“
 33. UAB „Centro medija“
 34. AS TV Play Baltics
 35. UAB Antroji reklamos ateljė
 36. UAB „Lrytas“
 37. VšĮ Vilniaus universitetas
Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-28